I - Informacje o administratorze danych osobowych

Firma P.W. ”EKO-TECH-BUD” Małgorzata Kaczyńska z siedzibą 42-280 Częstochowa, ul. Mała Warszawka 1,
tel. 343658783, fax 343650703, e-mail biuro @ ekotechbud.pl w osobie Małgorzaty Kaczyńskiej
jest administratorem danych osobowych Państwa, jako naszych klientów i kontrahentów.

                                                             

II - Kategorie, cele, podstawy, okresy wykorzystywania i przechowywania Państwa danych osobowych

 1. Wykonanie obowiązków prawnych:
  – wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie faktur sprzedaży i zakupów,
  – wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie formularzy reklamacji,
  – wystawianie, otrzymywanie, przechowywanie dokumentacji księgowej,
  – otrzymywanie, udostępnianie, przechowywanie atestów towarów,
  – otrzymywanie, przechowywanie oświadczeń VAT.
     Podstawa: art. 6 ust. 1 c RODO.  
     Okres: czas wynikający z przepisów.
  2. Zawieranie i wykonanie umów, zleceń, zamówień
     Podstawa: art. 6 ust. 1 b RODO.
     Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym
     przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub
     wobec nas roszczeń przez czas trwania postępowania.
  3. Nasz prawnie uzasadniony interes:
  – ustalanie, ochrona, dochodzenie roszczeń naszych lub wobec nas,
  – weryfikacja wiarygodności płatniczej,
  – pozyskiwanie danych z publicznych rejestrów
     (CEIDG, KRS, GUS, US, VIES itp.),
  – tworzenie statystyk, analiz, zestawień na potrzeby własne firmy.
     Podstawa: art. 6 ust. 1 f RODO.
     Okres: czas trwania umowy lub zamówienia, a następnie okres, po którym
  przedawnią się roszczenia lub w przypadku dochodzenia przez nas lub wobec
  nas roszczeń przez czas trwania postępowania.

                                                          

III - Kategorie odbiorców, którym przekazujemy Państwa dane osobowe

 1. Podmioty współpracujące z nami przy obsłudze: księgowej, podatkowej,
       rachunkowej, kadrowej, prawnej, doradczej, konsultacyjnej itp.
  2. Upoważnieni pracownicy naszej firmy.
  3. Podmioty prowadzące działalność pocztową i kurierską – jeśli zachodzi taka
       potrzeba w celach nadania przesyłki listu lub towaru.
  4. Podmioty prowadzące działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) –
       jeśli zachodzi taka potrzeba w celach zapłaty, zwrotów, roszczeń.
  5. Podmioty nabywające wierzytelności – w przypadku nieopłacenia naszych
       należności.
  6. Instytucje publiczne: sądy, policja, prokuratura, komornicy, urzędy skarbowe,
       ZUS, PIP, PIH itp. – w przypadku zażądania od nas lub dochodzenia przez nas
       naszych należności i roszczeń.                                     

 

IV - Przysługujące Państwu uprawnienia

Macie Państwo prawo złożyć do nas wniosek – zawsze w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru
(osobiście, drogą listową lub mailową), dotyczących Państwa danych osobowych o:
– dostęp do danych,
– sprostowanie i poprawienie danych,
– ograniczenie przetwarzania danych,
– usunięcie bezpodstawnie przetwarzanych danych,
– przeniesienie danych,
– cofnięcie zgody na przetwarzanie i przechowywanie danych,
– wniesienie sprzeciwu.
Macie Państwo także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
jeśli uważacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

                                                      
  V - Zabezpieczenie Państwa danych osobowych

W dbałości o Państwa dane osobowe stosujemy szereg różnych rodzajów zabezpieczeń,
dokładając wszelkich starań o ich bezpieczeństwo.

Czytany 1597 razy